Dĺžka nosenia kontaktných šošoviek

Jednodenné kontaktné šošovky

Už z názvu je zrejmé, že jednodenné kontaktné šošovky sú určené len na jeden deň nosenia. Ráno sa kontaktná šošovka nasadí na oko a večer sa z oka vyberie a vyhodí.

Nosenie jednodenných kontaktných šošoviek má viacero výhod. Ponúkajú najzdravší a najpohodlnejší spôsob nosenia kontaktných šošoviek. Počas dňa sa na tomto druhu šošovky nestačia vytvoriť žiadne usadeniny. Nepotrebujete k nim žiadne roztoky, nemusíte ich nijako čistiť. To sa samozrejme odráža na cene. Ich cena je podstatne vyššia ako u ostatných typoch kontaktných šošoviek. Preto jednodenné kontaktné šošovky nosia skôr ľudia, ktorí využívajú kontaktné šošovky len príležitostne alebo na šport, prípadne na dovolenku kôli pohodlnosti nosenia.

2-týždenné kontaktné šošovky

2-týždenné kontaktné šošovky sú určené na denné používanie. Ráno sa nasadia, večer sa vyberú a odložia do puzdra s roztokom. Nosia ich väčšinou ľudia s problematickým slzným filmom po dobu 14-tich dní. Po tejto dobe by sa mali kontaktné šošovky vyhodiť a nahradiť novým párom. U ľudí s problematickým slzným filmom je táto varianta šošoviek z finančných dôvodov výhodnejšia ako jednodenné kontaktné šošovky. Na 2-týždenných kontaktných šošovkách sa nestačí usadiť toľko nečistôt, ako na kontaktných šošovkách s dlhšou dobou plánovanej výmeny.


Mesačné kontaktné šošovky

Najobľúbenejšími kontaktnými šošovkami sú práve mesačné kontaktné šošovky. Sú určené na denné používanie po dobu jedného mesiaca. Potom sa nahradia novým párom.

Trojmesačné kontaktné šošovky

Trojmesačné kontaktné šošovky sú taktiež určené na denné nosenie. Po uplynutí troch mesiacov sa vymenia za nový pár. Tieto kontaktné šošovky sú cenovo najvýhodnejšie. Treba im však venovať väčšiu starostlivosť, používať kvalitnejšie roztoky a ako aj u ostatných typoch kontaktných šošoviek pravidelne čistiť, dávať pozor aby sa mechanicky nepoškodili.

Ročné kontaktné šošovky

Ročné kontaktné šošovky sú cenovo najvýhodnejšie. Pri používaní týchto šošoviek musíte byť veľmi opatrný, je tu riziko zanesenia infekcie. Sú vhodné pre tých, ktorí majú oči privyknuté na kontaktné šošovky, nemajú žiadne problémy s ich nosením.