Rozdelenie šošoviek podľa typu korekcie


Sférické kontaktné šošovky

Ide o najbežnejšie kontaktné šošovky. Kopírujú guľovitý povrch oka. Nosia sa pri krátkozrakosti a ďalekozrakosti.

Krátkozrakosť – myopia – problém videnia do diaľky

Ďalekozrakosť – hypermetropia – problém zaostriť na blízku vzdialenosť

Tórické kontaktné šošovky

Tórické kontaktné šošovky sú určené na korekciu astigmatizmu – rohovka nemá guľovitý tvar ale tvar oválu.

Bifokálne a multifokálne kontaktné šošovky

Bifokálne a multifokálne kontaktné šošovky sú určené na korekciu presbyopie. Presbyopia sa prejavuje zhoršeným videním na blízko s pribúdajúcim vekom, zväčša po 40-tke.