Roztoky na kontaktné šošovky a očné kvapky


Roztoky na kontaktné šošovky

Roztoky na kontaktné šošovky sú určené k starostlivosti o kontaktné šošovky. Po vybratí kontaktnej šošovky z oka sa šošovka musí ošetriť, aby sa z nej odstránili nečistoty, ktoré sa počas dňa usadia na šošovku. Potom sa šošovka uloží do puzdra s čistým roztokom. Roztoky nielen kontaktné šošovky zbavia usadenín, ale majú aj dezinfekčnú schopnosť a taktiež ich zvlhčujú. Šošovky je potrebné pravidelne čistiť, aby sa predišlo možnej infekcii. Kontaktné šošovky s dlhšou dĺžkou nosenia je vhodné ošetrovať v kvalitnejších roztokoch. Veľmi často sa používajú roztoky typu ALL-IN-ONE. Tie plnia všetky potrebné funkcie k ošetreniu kontaktných šošoviek. Pri roztokoch na kontaktné šošovky nezabúdajte pozrieť na dobu spotreby, akú uvádza výrobca.


Očné kvapky

V prípade ak pri nosení kontaktných šošoviek máte pocit suchého oka, je pre vás vhodné používať zvlhčujúce kvapky. Tieto kvapky plnia funkciu tzv. umelých sĺz. Väčšinu lubrikačných kvapiek je možné používať priamo cez kontaktné šošovky, takže ich môžete používať vždy keď budete mať pocit suchých očí, i niekoľko krát denne.